آخرین مقالات

تاریخچه طب نوزادان در ایران
ارسال شده دریکشنبه 21 شهریور 95 1395-06-21 09:57:32
طب نوزادان یا درمان نوزادان بوسیله طبیبان در ایران به موضوع تاریخ طب و طبابت در ایران ارتباط دارد. از اینکه طب ایرانی از چه روزگاری آغاز شده است مورخین و خاورشناسان بر این باورند که درد استانهای کهن ایرانی آغاز و معرفی طب به جمشید پادشاه اساطیری نسبت داده اند و او اولین کسی بوده که استفاده از...
چرا نوزادان پس از بلند کردن ارام می گیرند؟
ارسال شده درچهارشنبه 17 شهریور 95 1395-06-17 17:59:07
پژوهشگران ژاپنی با مطالعه بر روی نوزادان انسان و موش ، از اسرار آرام شدن نوزادان پس از بلند کردن و در آغوش کشیده شدن رمزگشایی کردند. یکی از راه‌های مؤثر آرام کردن نوزادن در حال گریه، بلند کردن و در آغوش کشیدن آنهاست، اما سبب اصلی اثربخشی این روش تاکنون مشخص نشده بود.محققان موسسه علوم مغز...